Loading...
Giriş Yap Hesap Oluştur

Çağrı Merkezi / (0452) 212 01 01

Gizlilik Sözleşmesi

Anasayfa Gizlilik Sözleşmesi
Sevdiklerinizle Paylaşın

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Bu politika Emlak Center Kuzey’ın tedarikçi, ziyaretçileri ile web sitesi (https://www.emlakcenterkuzey.com ) kullanıcıları gibi kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

I. Tanımlar

Bu politika kapsamında;

Emlak Center Kuzey: Sitenin sahibi olan Akın Kirpitci’yi,

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Site: https://www.emlakcenterkuzey.com  adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

II. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi

1. Web Sitesi Kullanıcılarının ve Çevrimiçi ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

1.1. Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Web sitesi kullanıcılarının, kullanıcı ad, soyadı, e-maili ve kullanıcı hareketleri işlenmektedir. Siteyi kullanan kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla; ad, soyad, e-posta, telefon numarası, mesaj, şeklindeki bilgileri https://www.emlakcenterkuzey.com/iletisim  linkinde yer alan formu doldurarak iletebilirler.

Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını, bu verilerin sadece ilettikleri talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla talep edildiğini kabul ederler.

1.2. Çevrimiçi ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri 5651 Sayılı Kanun uyarınca işlenmektedir.

2. Tedarikçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi:

Emlak Center Kuzey, ürün, hizmet veya mal tedarik süreçlerinin takibi ve icrası amacıyla gerçek kişi tedarikçi, tedarikçi çalışanı ve/veya tedarikçi yetkilisine ait kişisel verileri işlemektedir.

2.1. Tedarik süreçlerinde işlenen kişisel veriler

Emlak Center Kuzey tedarik süreçleri kapsamında aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:

·         Gerçek kişi tedarikçiye ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik/Vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri,

·         Tedarikçi yetkilisine ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; vekaletname/sirküler gibi belgelerde yer alan imza gibi özel nitelikli kişisel veriler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri,

·         Tedarikçi çalışanına ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri.

2.2. Tedarik Süreçlerinde kişisel Veri İşleme Amacı

·         Mal, ürün tedariki veya hizmet teminine ve satın almaya ilişkin sözleşme süreçlerinin takibi ve icrası,

·         Finansal ve muhasebesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yasal süreçlere uyumun sağlanması

2.3. Tedarikçiye ait Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

·         Tedarikçi yetkilisi, tedarikçi çalışanı veya gerçek kişi tedarikçinin kendisi,

·         Sirküler/Vekaletname gibi belgeler,

·         E-posta, telefon gibi iletişim kanalları,

·         Sözleşme.

3. Emlak Center Kuzey Web Sitesi Üyelerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

3.1. Kurumsal Üyelere ilişkin işlenen kişisel veriler:

·         Kurumsal Üyeye ilişkin olarak ad, soyad, TC kimlik/Vergi kimlik numarası gibi kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi finansal bilgiler; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, çağrı merkezi görüşme kayıtları gibi işitsel veriler, fotoğraf gibi görsel verileri, vekaletname/sirküler gibi belgelerde yer alan imza gibi özel nitelikli kişisel veriler;

·         Kurumsal üye çalışanına ilişkin olarak ad, soyad gibi kimlik bilgileri, adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, çağrı merkezi görüşme kayıtları gibi işitsel veriler.

3.2. Bireysel Üyelere ilişkin işlenen kişisel veriler:

·         Bireysel Üyeye ilişkin olarak ad, soyad, gibi kimlik bilgileri; banka bilgileri gibi e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, il/ilçe/mahalleye ilişkin lokasyon verisi, çağrı merkezi görüşme kayıtları gibi işitsel veriler, fotoğraf gibi görsel verileri.

·         Emlak Center Kuzey.com web sitesi veya Emlak Center Kuzey mobil uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman “Profil Ayarlarım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

·         Üyeliğin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti alma konusunda verdiğiniz onayın geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ayrıca verdiğiniz onayı geri almaya ilişkin tüm işlemleri tamamladığınızdan emin olunuz.

3.3. Bireysel ve Kurumsal Üyelere ilişkin kişisel Veri İşleme Amacı

·         CRM aracılığı ile kurumsal üyelerin ve bireysel üyelerin takibi ve yönetimini sağlamak,

·         Üye davranışlarını toplayarak ihtiyaçları doğrultusunda üye ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirmek veya var olan süreçleri geliştirmek.

·         Bireysel ve kurumsal üyeleri ortak bir platformda buluşturmak.

·         Bireysel üyenin ihtiyaçları doğrultusunda yaşam skorunun hesaplanması amacı ile lokasyon verisi alınması

·         Kurumsal üyeye potansiyel müşteri portföyü yaratmak amacı ile kimlik ve iletişim bilgileri alınması.

·         Doğrudan pazarlama amacı ile kullanılabilir.

3.4. Bireysel ve Kurumsal Üyelere ait Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

·         Kurumsal üyenin bilgileri kendisinden; üyelik görüşmeleri ve web sitesi aracılığı ile,

·         Bireysel üyenin bilgileri kendisinden web sitesi aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

4. Ar-Ge Denetçilerine Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

4.1. AR- GE denetçilerine ilişkin işlenen kişisel veriler:

·         Ad, soyad gibi kimlik bilgileri; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, bağlı olduğu kurum ve unvanı, denetime ilişkin düzenlenen belgelerde yer alan imza gibi özel nitelikli kişisel veriler;

4.2. AR- GE denetçilerine ilişkin kişisel Veri İşleme Amacı

·         ARGE projelerinin yapılması, ARGE lisansının devamlılığının sağlanması.

4.3. AR- GE denetçilerine ait Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

·         Denetçi bilgileri denetçiyi atayan kurum vasıtası (atama) ile toplanmakta ve işlenmektedir.

5. Danışmanlara Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

5.1. Danışmanlara ilişkin işlenen kişisel veriler:

·         Danışmana ait ad, soyad gibi kimlik bilgileri; TC kimlik no, adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, banka bilgileri gibi finansal bilgiler, imza gibi özel nitelikli kişisel veriler, bağlı olduğu kurum ve unvanı, uzmanlık alanı bilgileri.

5.2. Danışmana ilişkin kişisel Veri İşleme Amacı

·         ARGE projelerinin yapılması, AR-GE lisansının devamlılığının sağlanması.

·         Muhasebeleştirme, Faturalandırma, Ödeme, gider pusulası ve serbest meslek makbuzu düzenlenmesi,

·         Şirket ihtiyaçları doğrultusunda; ihtiyaç duyulan konularda gerekli danışmanlık hizmetinin temin edilmesi, bu konulara ilişkin sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·         Teorik hayattaki bilgilerin şirkete kazandırılması, AR-GE projelerinin yapılması, AR-GE lisansının devamlılığının sağlanması.

5.3. Danışmanlara ait Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

Danışman bilgileri, ilgili kişinin kendisi, e-mail ve sözleşme vasıtası ile toplanmakta ve işlenmektedir.

6. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi

6.1. Müşterilere ilişkin işlenen kişisel veriler:

·         Ad, Soyad gibi kimlik bilgileri; adres, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgileri, bağlı olduğu kurum ve unvanı, banka bilgileri gibi finansal bilgiler, imza gibi özel nitelikli kişisel veriler;

6.2. Müşterilere ilişkin kişisel Veri İşleme Amacı

·         Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda en doğru çözümü bulup, pazarlama stratejisini sunmak.

6.3. Müşterilere ait Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

Müşteri bilgi

Hemen ücretsiz ilan verin, kısa sürede alıcı bulun.

Ücretsiz İlan Ver!

Hemen
İlan Başvurunuzu
Yapın.

Danışmanlarımız
Başvurunuzu
İncelesin.

İlanınız
Tüm Ağımızda
Ücretsiz Yayınlansın!

İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! (0452) 212 01 01

Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.